Členská schůze odsouhlasila návrh činnosti na rok 2023, a to uspořádání čtyř seminářů  a vydání dvou Zpravodajů a Ročenky 2022.

[Registrace na semináře]

Seminář S1/2023 Moderní materiály minulého století ll
Pavla Rovnaníková, Martin Vyšvařil 20. 4. 2023
Seminář S2/2023 Biokoroze stavebních materiálů
Andrea Nasswettrová, Irena Kučerová, Pavel Šťastný 8. 6. 2023
Seminář S3/2023

Speciální užití dřeva v historických stavbách II

Andrea Nasswettrová, Marek Polášek 5. 10. 2023
Seminář S4/2023

Sepulkrální památky

Pavel Fára, Veronika Koberová 23. 11. 2023
(změna
termínu)
Ročenka 2022 Ročenka Redakce STOP ve spolupráci s Robertem Gillem  
Zpravodaj č. 1/2023 Venkovní nátěry Pavla Rovnaníková + Pavel Šťastný 1. pol.
Zpravodaj  č. 2/2023 Odsolování a povrchové úpravy Pavel Fára + Pavla Rovnaníková 2. pol.

Místo konání všech seminářů: Přednášková aula domu ABF, Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 833/31, Praha 1.