Téma:

Refektář jezuitské koleje v Kutné Hoře

Obsah:
Editorial
Bývalá jesuitská kolej se seminářem u chrámu sv. Barbory
Nové dějiny jezuitské koleje v Kutné Hoře – stav k r. 2007
Odkryv a restaurování štukové výzdoby stropu refektáře
Odkryv a restaurátorské práce na malířské výzdobě stropu

Anotace:
Po dvou předcházejících „materiálových“ číslech se tímto Zpravodajem vracíme souborem příspěvků ke konkrétní památce – k refektáři jezuitské koleje v Kutné Hoře.
Město Kutná Hora i se svým okolím je na památkové objekty bohatá. Vedle světoznámého chrámu sv. „Barbory“ lze ve městě obdivovat například areál Vlašského dvoru, pozoruhodnou středověkou kašnu, kamenný dům, morový sloup, kapli Božího těla a také v těsné blízkosti katedrály jezuitskou kolej. Tento velkoryse projektovaný objekt zůstal bohužel nedokončen, avšak i to, co jezuité stihli postavit před zrušením svého řádu, představuje významnou barokní památku, která má své důstojné místo vedle dříve zmíněných objektů.
V současné době je upravována pro Centrum umění. Při této obnově byla kromě jiného znovu odhalena štuková výzdoba refektáře, dosud dlouhou dobu ukrytá a sotva patrná pod mnoha vrstvami pozdějších nátěrů. Mimořádným a nečekaným objevem pak byl nález nástěnných maleb v tomto refektáři, byť se v některých případech zachovaly ve fragmentárním stavu.
Právě těmto uměleckým prvkům jsou věnovány hlavní příspěvky tohoto čísla. Čtenář se zde může v textu, vycházejícím z restaurátorských zpráv, seznámit s problémy spojenými s odhalováním, čistěním i následnou konzervací obou typů výzdoby refektáře. Tyto informace jsou doplněny o stručnou historii celého objektu i plány jeho budoucího využití.
Věříme, že informace v tomto čísle, podobně jako ve starších Zpravodajích věnovaných např. Braunově Betlému v Novém lese u Kuksu, hradu Vízmburku, katedrále sv. Petra a Pavla v Brně, zámeckému skleníku v Lednici nebo poutnímu kostelu sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře u Žďáru nad Sázavou budou užitečné pro zájemce o památky stejně tak, jako pro majitele a správce obdobných objektů. A po přečtení se můžeme už jen těšit, až bude možno tento objekt navštívit a o kvalitě popisovaných děl se přesvědčit na vlastní oči.

Autor anotace: Petr Kotlík, předseda STOP

Počet stran: 32

Zpravodaj STOP je vydán za podpory Ministerstva kultury České republiky