Téma:

Kovy v památkové péči

Obsah:
Editorial
K historii umělecké litiny a jejímu použití v současnosti
Obnova kovových konstrukcí z pohledu památkáře – architekta
Doplňky střešních krytin – klempířské konstrukce
Mechanismus atmosférické koroze – měď a zinek
Možnosti povrchových úprav ocelových konstrukcí památek
Historie železářského hutnictví na Českomoravské vrchovině

Anotace:
Kovy, zejména železné, patří mezi nejvýznamnější materiály památkových objektů. Setkáváme se s nimi v archeologických nálezech, u většiny zbraní, uměleckořemeslných a technických památek („od jehly po lokomotivu“) i u řady stavebních konstrukcí. Neméně významná jsou také umělecká díla sochařská zhotovená z kovů.
Znalosti historických způsobů výroby a zpracování kovů, jejich základní vlastnosti a chování a metody dlouhodobé ochrany jsou proto nevyhnutelnou potřebou pracovníků památkové péče, kteří mají uvedené objekty či předměty ve vlastnictví či ve správě.
Společnost STOP se svými aktivitami snaží právě v oblasti technologických znalostí pomoci úspěšnému zachovávání památek této skupiny. V seminářích, které pořádala, jsme se setkali s uměleckou litinou, se zvony, s obnovou kovových konstrukcí, s plechovými doplňky historických střech i s péčí o kovové artefakty v depozitářích a expozicích. Před několika lety byly publikovány výsledky průzkumu domácího trhu s ochrannými nátěry pro kovy, který společnost zorganizovala.
Také toto číslo Zpravodaje STOP patří do uvedené „rodiny“. Vracíme se v něm ke starším příspěvkům, jež byly zpracovány pro některou z dřívějších akcí společnosti, a ty jsou doplněny o příspěvky nové, na akcích STOP nezveřejněné. Hlavním tématem jsou úvahy a informace pracovníků – památkářů, kteří se snaží shrnout základní význam kovových prvků v architektuře. Tyto příspěvky jsou doplněny o informace shrnující jako příklad historii výroby železa na Českomoravské vrchovině.
Druhou část tvoří příspěvky zaměřené na ochranu ocelových konstrukčních prvků (především úpravou povrchu).
Protože jsme se zatím – s výjimkou semináře o zvonech – na akcích STOP nesetkali s neželeznými kovy, byl do tohoto čísla zařazen i text věnovaný bronzům a jejich chování v současné atmosféře, který těží z výsledků mezinárodního projektu zaměřeného na tuto oblast.
Věříme, že se toto číslo zařadí mezi publikace společnosti, jež mohou sloužit jako zdroj užitečných a přístupných informací všem, kteří se o problematiku památek (tentokrát především kovů) zajímají.

Autor anotace: Petr Kotlík, předseda STOP

Počet stran: 36

Zpravodaj STOP je vydán za podpory Ministerstva kultury České republiky