Téma:

Nástěnné malby (vyprodáno)

Autor: Ivan Vaněček

Obsah:
Předmluva
Techniky provedení nástěnných maleb
Příčiny poškození nástěnných maleb
Průzkum nástěnných maleb
Restaurování nástěnných maleb
Literatura

Anotace:
Publikace vychází z autorových přednášek pro posluchače VŠCHT Praha, oboru Technologie výroby a zpracování polymerů, zaměření Technologie obnovy a konzervace památek. Je určena posluchačům vysokých škol, pracovníkům památkové péče i restaurátorům a konzervátorům. Je členěna do kapitol o technikách provedení nástěnných maleb, o příčinách jejich poškození, o metodách jejich průzkumu a o jejich restaurování.
Nástěnné malby jsou pojímány jako integrální součást celé stavební památky. Problematika jejich poškození, průzkumu a restaurování je zpracována z pohledu technika. Autorovou snahou bylo podat ucelenou obecnou informaci, která čtenáři poslouží jako základ pro vlastní studium odborné literatury, nikoli jako návod k restaurování, nebo seznam doporučených receptur či komerčních výrobků.
Autor

Počet stran: 69