Téma:

Kostel Panny Marie Na Náměti v Kutné Hoře

Obsah:
Editorial
Kostel Panny Marie Na Náměti v Kutné Hoře
Základní údaje o památce
Ke středověké podobě věže kostela Panny Marie Na Náměti
Oprava kostela Panny Marie Na Náměti, Kutná Hora
Oprava vnějšího zdiva věže, figurálního reliéfu a cechovních znaků
Restaurování okenic věžních oken
Deset ročníků Zpravodaje STOP

Anotace:
Kutnohorský gotický kostel Panny Marie Na Náměti je dalším objektem, jehož obnově se věnuje Zpravodaj STOP. Z kostelů tohoto významného města zná většina návštěvníků především chrám sv. Barbory. Kostel P. Marie Na Náměti je trochu v jeho stínu. Přesto se jedná o významnou památku dokládající úroveň řemeslných i uměleckých schopností našich předků.
Jeho stavbu, probíhající postupně v průběhu několika století, vedli mimo jiné tak významní stavitelé, jako Matěj Rejsek nebo Benedikt Reid. Podobně, jako většina historických staveb kostelů u nás, prošel během své existence řadou oprav (mnohdy vynucených požárem) a nevyhnulo se mu ani ono období „vylepšování“ gotiky, které poznamenalo např. Karlštejn, Prašnou bránu v Praze atd. atd. V té době mimo jiné „zmizel“ pozdně gotický portál a byl nahrazen novým, zřejmě považovaným za „gotičtější“. Přesto se v konstrukci kostela zachovalo značné množství původních prvků.
Kostel je významný i tím, že v něm byly uloženy ostatky malíře Petra Brandla a bez zajímavosti není ani původ samotného názvu Na Náměti.
To vše vyvolalo současnou snahu o jeho obnovu. Jak už bývá u řady našich památkových objektů obvyklé, jeho stav byl před započetím poslední opravy havarijní. Dlouhodobý nezájem státu a velice omezené možnosti vlastníka (církve) v minulém období jsou hlavní příčinou toho, že náklady na současnou — nutnou a zároveň rozsáhlou — obnovu jsou odhadovány na částku kolem 20 mil. Kč. Je potěšující, že si vlastník uvědomuje význam této cenné památky a nespoléhá pouze na finanční prostředky státu (MK ČR, KÚ apod.), resp. města.
Jak bývá u kutnohorských objektů běžné, při přípravě návrhu i vlastním provádění rekonstrukčních a restaurátorských prací je postupováno s patřičnou zodpovědností k památkové i výtvarné hodnotě stavby, jednotlivé kroky jsou vedeny snahou o zachování maximálního rozsahu původních hmot i tvarů.
Věříme, že informace z tohoto čísla Zpravodaje STOP mohou být užitečným příkladem péče o naše kulturní dědictví i pro další vlastníky nebo správce památkových objektů. Zároveň bychom byli rádi, kdyby tato publikace přispěla i k ocenění práce všech, kteří se na současné obnově podíleli a podílejí.

Autor anotace: Petr Kotlík, předseda STOP

Počet stran: 46

Zpravodaj STOP je vydán za podpory Ministerstva kultury České republiky