Téma:

Sádra v památkové péči

Obsah:
Editorial
Historie výroby a použití sádry
Sádra a její vlastnosti
Studium mrazuvzdornosti sádry
Chování sádry za zvýšených teplot
Sádra v památkové péči
Umělý mramor
Sádrové omítky

Anotace:
Ač si to velice často neuvědomujeme, setkáváme se sádrou ve svém životě často. Je materiálem, z něhož lze zhotovovat velice přesné formy i odlitky, jimiž můžeme fixovat nejen zlomené končetiny, ale i poškozené části soch. Je základním materiálem štukové výzdoby a umělých mramorů těch nejvýznamnějších památek i malých venkovských kostelíků atd. Jako pojivo malt a omítek sloužila již ve starém Egyptě a slouží v příhodných podmínkách dodnes. Znají ji elektrikáři i malíři pokojů, odlévají se z ní kopie stop zvěře i otisky bot či pneumatik hledaných delikventů. A našli bychom jistě i další, velice odlišné příklady využití sádry.
Spojují je právě mimořádné vlastnosti sádry – relativně snadná zpracovatelnost, výborná „kopírovací“ schopnost, v přijatelných podmínkách dobrá trvanlivost a v neposlední řadě – řečeno jazykem obchodníků – velice příznivá cena.
Je to také materiál ekologický, protože je možno ho recyklovat, použité sádrové výrobky je možno velice často znovu převést na onen prášek, který po smíchání s vodou tuhne a vytváří pevnou hmotu. Navíc velké množství sádrovce, který je surovinou pro výrobu sádry, vzniká v odsiřovacích jednotkách tepelných elektráren, bez nichž bychom nikdy nedosáhli takového stupně „vyčistění“ vzduchu, k jakému u nás došlo po roce 1989.
Zdá se tedy, že o sádře víme vše. Jako snad v žádném oboru lidské činnosti, ani zde to není pravda. Objevují se nové možnosti modifikace zpracovatelských i konečných vlastností sádry, hledají se nové způsoby jejího uplatnění a to vše vyvolává nutnost stále znovu se jejími vlastnostmi a jejím chováním zabývat.
Proto je sádře věnované i toto číslo Zpravodaje STOP. Snažili jsme se v něm shromáždit základní údaje o historii používání sádry (především v umělecké tvorbě a stavebnictví), o její výrobě i o vztazích mezi strukturou a vlastnostmi. Je zde možno nalézt samozřejmě i informace o některých způsobech využití sádry v oblasti, která je hlavní oblastí činnosti společnosti STOP – při obnově památek. Není to poprvé, kdy se naše společnost sádře věnuje. V roce 2001 jsme zorganizovali průzkum českého trhu se sádrou a v roce následujícím se konal seminář, jehož tématem bylo využití sádry v památkové péči. Stejně jako v uvedených případech, věříme, že i informace v tomto čísle Zpravodaje budou pro zájemce o sádru, její vlastnosti i způsoby zpracování – včetně památkářů, studentů odborných škol aj. – užitečné.

Autor anotace: Petr Kotlík, předseda STOP

Počet stran: 40

Zpravodaj STOP je vydán za podpory Ministerstva kultury České republiky