Téma:

Kaple sv. Martina, sv. Erharda a sv. Uršuly

Obsah:
Editorial
Dějiny chebského hradu
Štaufská hradní kaple v Chebu
K restaurátorským pracím na kaplích Chebského hradu
Restaurátorský průzkum, technologické aspekty restaurování
Petrografický rozbor stavebního kamene a historických omítek
Archeologický výzkum chebské hradní kaple
Úvaha o barevnosti palácové kaple sv. Erharda a Uršuly v Chebu
Architektonické řešení obnovy románské kaple
Zajištění stability kaple chebského hradu
Zpráva ke statické části obnovy kaple hradu Cheb
Mikroklima bez klimatizace

Anotace:
Obnova, či chcete-li sanace historické budovy, obvykle vyžaduje řadu kroků, jejichž výběr i návrh provedení vyžaduje rozsáhlý průzkum a hlubokou spolupráci řady specialistů. Názorným příkladem takové součinnosti je obnova Chebského hradu, zejména Hradní kaple, významné románské památky, pocházející z doby největší slávy hradu.
Mimořádný význam této stavby i její dlouhodobě špatný stav zapříčiněný nedostatečnou údržbou (kupodivu nejen v období před rokem 1989) byly důvodem pečlivých a systematických průzkumových prací, které zahrnovaly nejen archeologický průzkum, ale např. i přírodovědné a klimatologické analýzy a měření. Získané výsledky doplněné o archivní údaje umožnily stavebním projektantům i restaurátorům navrhnout komplexní a dlouhodobě působící zásahy stavebně technické i restaurátorsko konzervační, respektující dosud zachované historické materiály a zároveň umožňující v dostatečné míře zlepšení podmínek, kterým jsou historické stavební konstrukce kaple i celého hradu vystaveny. Že se nejednalo o úkol snadný a levný, je zřejmé. Dokládá to i čas, který si průzkumné práce vyžádaly. Avšak pouze takovýto přístup, respektující pravidla památkové péče i technické zákonitosti, může vést k úspěšnému a ekonomicky efektivnímu cíli, jímž je záchrana památky se všemi jejími dochovanými prvky.
I když takovýto postup není bohužel dosud vždy zcela běžný, je potěšitelné, že případy, kdy je při záchraně památky aplikován, jsou stále častější.

Autor anotace: Petr Kotlík, předseda STOP

Počet stran: 64

Zpravodaj STOP je vydán za podpory Ministerstva kultury České republiky