Téma:

Publikační činnost STOP 1996-2004

Obsah:
Několik slov úvodem
Průzkumy materiálů a technologií
Publikace STOP
Periodika
Monografie
Semináře, kurzy, workshopy

Anotace:
Čas běží bez zastavení a my za ním často stačíme jen s vypětím všech sil klopýtat. Někdy je však třeba se alespoň na chvíli zastavit, ohlédnout se a připomenout si, co se událo a co po těchto událostech zbylo. Rozhodli jsme se v tomto čísle Zpravodaje shrnout přehled vlastních publikací společnosti, jež byly výstupem různých aktivit — seminářů, průzkumů, jednotlivých čísel Zpravodaje STOP i monografických publikací.
Dobře si pamatuji na úplně první publikaci STOP. Byl to sborník příspěvků ze semináře o lazurních barvách na fasádách — byl tvořen jednotlivými listy formátu A4 sepnutými plastovým hřbetem. Seminář se konal na jaře roku 1996 v salonku tehdejšího SÚPP na Valdštejnském náměstí, který počtu účastníků ani nestačil. Vkládání rozmnožených listů s texty přednášek do plastových hřbetů bylo před každým seminářem potom ještě několik let pravidelnou činností několika kolegů. Od té doby bylo vydáno přes sedmdesát sborníků přednášek ze seminářů – v současné době (od poloviny roku 1999) jsou tištěny už jako šité brožury.
V roce 1998 vznikla myšlenka vydávat samostatný Zpravodaj a na podzim se objevilo jeho nulté číslo ve formátu u A5, jako šitý sešit. V té době měly stejný formát už i sborníky, éra plastových hřbetů byla překonána. Paralelně se semináři byly organizovány i průzkumy materiálů a technologií. Jejich výsledkem byly sešity s kroužkovou vazbou – dnes jsou výsledky průzkumů členům společnosti předávány již v elektronické formě na CD. Prakticky všechny průzkumy vycházejí i v odborných časopisech, pro letošek se uvažuje i o souborném vydání vybraných průzkumů v časopise Materiály pro stavbu.
V roce 1996 vznikla první „monografická“ či monotématická publikace věnovaná analýze omítek a od tohoto roku následovaly další brožury s užším odborným zaměřením.
Nesmíme zapomenout ani na Ročenku STOP, která každoročně shrnuje činnost společnosti za uplynulý rok včetně vybraných textů členů STOP. Poslední mapovala rok 2003.
Do přehledu jsme nezahrnuli hodnocení průběhu „polních“ experimentů, které společnost organizuje či organizovala, protože nemají většinou charakter samostatné publikace, nicméně i ony shrnují výsledky určité aktivity.
Na akcích STOP se podílela velká řada odborníků – nejen členů společnosti, ale i externích spolupracovníků. Důvodem zpracování tohoto přehledu vlastních publikací společnosti je i fakt, že řada z textů je dnes již těžko dostupných a „polozapomenutých“.

Autor anotace: Petr Kotlík, předseda STOP

Počet stran: 68

Zpravodaj STOP je vydán za podpory Ministerstva kultury České republiky