Téma:

Historické dveře a kování (vyprodáno)

Autor: Miroslava Kemzová

Obsah:
Editorial
Dveřní konstrukce
Rozdělění podle zavěšování
Dveřní kování
Literatura
Tabulková příloha
Výkresová příloha

Anotace:
Tato útlá kniha vznikla jako výsledek snahy shromáždit základní informace o více či méně zachovalých historických domovních dveřích a jejich kování. Čerpá z tříleté práce autorky, v jejímž průběhu výskyt těchto zajímavých a mnohdy přehlížených součástí budov mapovala. Vznikl tak bohatý zdroj informací, i když samozřejmě ne zcela vyčerpávající (podrobněji jsou zpracovány objekty jižních Čech), který má v domácí odborné literatuře jen málo „konkurentů“.
Své nálezy autorka (profesí stavař) nejen slovně popisovala, ale i fotograficky či kresebně dokumentovala, v řadě případů s rozměry nebo zajímavými detaily.
Při zpracování jsme měli k dispozici velké množství klasických („terénních“) barevných fotografií a výkresů rúzných rozměrových formátů (přes 280 fotografií a 180 výkresů). Rozhodli jsme se do tištěné černobílé publikace vložit jen část z obrazové dokumentace, komletní přehled fotografické i výkresové dokumentace je uložen v elektronické podobě na CD, jenž tvoří přílohu této publikace.
Věříme, že se kniha může stát užitečným pramenem znalostí pro všechny, kteří se o historické dveře a jejich kovové součástí zajímají.
E d it o r

Počet stran: 98