Téma:

Opuka v památkové péči

Obsah:
Editorial
Opuka jako historický materiál
Výzkum interakce opuky se stavebními pojivy
Alkalické rozpínání plniv betonových směsí
Tmely pro opuku – porovnání vlastností vybraných tmelů
Petrologická studie náhrobků českých knížat v katedrále Sv. Víta
Remmers Antihygro – prostředek pro omezení hygrického botnání

Anotace:
Při nejedné diskusi památkářů s technology již zaznělo přání: „Vymyslete už něco na opuku, aby ji bylo možno efektivněji a zároveň šetrněji ošetřovat – čistit, zpevňovat, doplňovat a tmelit“. Citovaná výzva ukazuje, že péče o opukové objekty není snadná. Svým chemickým a mineralogickým složením i charakteristickými fyzikálními vlastnostmi představuje pro technology, stavaře i restaurátory a konzervátory obvykle jen obtížně řešitelný problém. Ani uchovávání archeologických opukových nálezů – ať v interiéru či v exteriéru – není bez problémů. Časté jsou i dotazy, v jakých podmínkách je vhodné opukové artefakty uchovávat, při jaké teplotě a vlhkosti apod.
Opuka patří mezi velice časté materiály staveb i výtvarných děl od dob nejstarších až po současnost. Její rozšíření u nás souvisí s relativně snadnou dostupností i opracovatelností. Svoji roli hrály a hrají i její estetické vlastnosti – barva, charakter povrchu atd.
Dlouhodobé využívání opuky sebou nese i množství tradovaných názorů a doporučení, které však nejsou vždy dostatečně obecně platné, někdy jsou dokonce vysloveně škodlivé. (Opukové zdivo nikdy neomítat versus bez omítek opuka nevydrží, když omítat – jedině bez cementu – obecně bez hydraulických pojiv, častá jsou i doporučení chránit povrch opuky voskováním, nátěrem fermeží, nověji polymerní disperzí apod.)
Odborných materiálů, zaměřených na technologické problémy spojené s ošetřováním a uchováváním opukových předmětů je málo, v zahraničí prakticky neexistují. Proto se Společnost pro technologie ochrany památek ve svých aktivitách zaměřuje i na tuto oblast. Jedním z takových „počinů“ je i druhé letošní číslo Zpravodaje. Navazuje na dřívější publikaci Opuka, kterou STOP vydala v roce 2000. Rozšiřuje ji kromě jiného o úvodní výsledky projektu Výzkum interakce opuky se stavebními pojivy, jenž STOP inicioval. Jeho první fázi finančně podpořil přidružený člen společnosti – firma Schomburg Čechy a Morava, s. r. o., přispěl i další přidružený člen – STAVEBNÍ CHEMIE SLANÝ, a. s.
Přes řadu praktických zkušeností i výsledky některých výzkumných prací stále stojíme na začátku cesty, na jejímž konci by měl být dostatek kvalifikovaných a ověřených znalostí, jež by ono v úvodu zmíněné přání pomohly vyplnit. Věříme, že k tomu alespoň malým dílem přispěje i toto číslo Zpravodaje STOP.

Autor anotace: Petr Kotlík, předseda STOP

Počet stran: 40

Zpravodaj STOP je vydán za podpory Ministerstva kultury České republiky