Téma:

Dřevo (vyprodáno)

Autor: Eva ŠimůnkováIrena Kučerová

Obsah:
Předmluva
Stavba dřeva
Vlastnosti dřeva
Příčiny poškození dřeva
Ochrana a konzervace dřeva
Zpevňování dřeva
Nedestruktivní průzkum dřeva RTG paprsky
Datování dřeva dendrochronologickou analýzou
Seznam vybraných norem na dřevo

Anotace:
Text publikace vychází z přednášek pro posluchače VŠCHT Praha, oboru Technologie výroby a zpracování polymerů, zaměření Technologie obnovy a konzervace památek. Je třeba upozornit, že jsou v něm použity některé pojmy bez detailnějšího popisu, jako např. molekulová hmotnost, viskozita, parametr rozpustnosti, polarita a povrchové napětí. Jejich vysvětlení je možno najít např. v literatuře věnované polymerní chemii.
Publikace je určena posluchačům vysokých škol, pracovníkům památkové péče i aktivním restaurátorům a konzervátorům. Domníváme se, že shromážděné údaje mohou být užitečné pro všechny, kdo se zajímají o ochranu, konzervaci a restaurování movitých i nemovitých památek ze dřeva.
Text obsahuje stati o stavbě dřeva, mikroskopické identifikaci dřeva, chemickém složení a fyzikálně-mechanických vlastnostech. Dále informuje o pronikání kapalin do dřeva a metodách impregnace, příčinách poškození dřeva a metodách jeho konzervace, to znamená ochrany proti poškození a konsolidace degradovaného dřeva
Autorky

Počet stran: 138