Téma:

Opuka (vyprodáno)

Autor: Petr KotlíkJan ŠrámekJiří Kaše

Obsah:
Předmluva
Vymezení pojmu opuka
Historické okolnosti některých oblastí těžby opuky
Původ, petrograficky popis a charakteristické znaky opuky
Vlastnosti opuk

Anotace:
Publikace Opuka shrnuje základní poznatky o tomto v minulosti velice rozšířeném kameni. V knize jsou zpracovány údaje o historických lokalitách, v nichž byla opuka těžena a jsou uvedeny nejdůležitější objekty, kde byla použita jako jeden z hlavních stavebních i výtvarných materiálů. Vedle známých lokalit ve středních Čechách, především v okolí Prahy, jsou diskutovány i oblasti severozápadních Čech – Lounsko, Rakovnicko a Litoměřicko, dále východní Čechy, kde se opuka vyskytuje na řadě míst, především v okolí Opočna, České Skalice, Nového Města nad Metují a Jaroměře, pozornost je věnována i lomům v okolí Skutče. V další části jsou zpracovány informace o geologickém původu opuky, jejím chemickém a mineralogickém složení a struktuře, a z toho vyplývajících fyzikálních vlastnostech horniny. Jsou popsány také některé základní vztahy mezi nimi. Kapitola věnovaná korozní odolnosti shrnuje dostupné údaje o vlivech, které se podílejí na zvětrávání této horniny jako materiálu staveb i výtvarných děl, i o způsobech, jak se korozní děje projevují. Závěrečná část popisuje zásady ošetřování, sanace a konzervace opukových děl včetně možností preventivní povrchové ochrany před vodou, graffiti apod. Jsou zde rovněž shrnuty požadavky na materiály vhodné pro ošetření opuky i pro tmelení, či přípravu kopií opukových děl (umělý kámen).
Autoři

Počet stran: 112