Téma:

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře u Žďáru nad Sázavou Průzkum, dokumentace, realizace 2001–2005

Obsah:
Editorial
Areál poutního kostela sv. Jana Nepomuckého ve Žďáru nad Sázavou
Metodika dokumentace, stavebně historického průzkumu a projektu
Dlažba – dokumentace a průzkum
Problematika restaurování dlažby
Dveře – dokumentace, průzkum, rekonstrukce a restaurování
Interiérové omítky – průzkum, technologie a restaurování

Anotace:
Toto číslo Zpravodaje STOP je další z řady čísel tohoto periodika věnovaných našim významným památkovým objektům. Po Braunově Betlému v Novém lese u Kuksu, souboru soch V. Levého v Liběchově, hradu Vízmburku, Nejčestnějším sloupu v Olomouci, klášteru Porta coeli, Loretě v Rumburku, katedrále sv. Petra a Pavla v Brně, Nostickém paláci, zámeckém skleníku v Lednici, hradní kapli v Chebu a klášteru františkánů v Kadani se v tomto čísle může čtenář seznámit s mimořádně významnou barokní památkou – Poutním kostelem sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře u Žďáru nad Sázavou architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichla. Je to nejen další národní kulturní památka, jíž se v našem zpravodaje věnujeme, ale navíc, podobně jako sloup v Olomouci nebo zámek v Lednici, i památka zařazená na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Patří sem plným právem. Dodnes obdivujeme originalitu stavby, její působivost, vynikající výtvarné i technické řešení.
O to větší zodpovědnost na sebe vzali ti, kteří se ujali úkolu vrátit lety poznamenané stavbě její historický vzhled. Jednotlivé příspěvky seznamují čtenáře s koncepcí prací, popisují nejvýznamnější kroky této obnovy i příklady průzkumných prací, které vlastní obnově předcházely. Je z nich patrný nejen význam systematické práce, ale i role náhody, bez níž by mnohdy cenné historické artefakty nebyly objeveny a tudíž ani zachráněny.
Pro kvalitu prací i dodržování zásad památkové péče při obnově je důležitá spolupráce všech tří základních profesí, jež se na takovémto rozsáhlém souboru činností podílejí – pracovníků památkové péče, projektantů a technologů (přírodovědně školených pracovníků) a provádějících specialistů – restaurátorů a řemeslníků. Výsledky ukazují, že tato spolupráce je v případě „Zelené Hory“ velmi dobrá.
Práce na obnově areálu dosud nejsou dokončeny, budou pokračovat ještě několik roků (v závislosti na dostupnosti finančních prostředků i kvalitních restaurátorů a řemeslníků). Věříme však, že zkušenosti a příklady dosud provedených kroků, které v tomto čísle Zpravodaje čtenáři najdou, mohou pomoci i při obnově dalších objektů. A to je jedním z cílů, které při vydávání Zpravodaje Společnost pro technologie ochrany památek sleduje.

Autor anotace: Petr Kotlík, předseda STOP

Počet stran: 52

Zpravodaj STOP je vydán za podpory Ministerstva kultury České republiky