Téma:

Publikace STOP 1996–2011

Obsah:
Editorial
Průzkumy materiálů a technologií
Zpravodaj STOP
Sborníky seminářů
Monografie
Ročenka STOP

Anotace:
V tomto čísle zpravodaje čtenářům poskytujeme přehled činnosti STOP od roku 1996, kdy jsme začali se svojí aktivní činností v oblasti vzdělávání a osvěty při ochraně památek.
Jednou z akcí, zaměřenou na shromažďování údajů o materiálech a technologiích pro obnovu památek, byly „Průzkumy STOP“, ze kterých vznikly tabulkové přehledy o aktuálním stavu, vlastnostech a dostupnosti výrobků na českém trhu. Tyto publikační výstupy archivujeme a jsou dostupné v elektronické podobě.
Ve čtvrtletním Zpravodaji STOP, který jsme začali vydávat v jednoduchém sešitovém formátu A5 v roce 1998, jsme se snažili podávat „rychlé“ informace o uskutečněné obnově a restaurování movitých i nemovitých památek; některá čísla byla vydána jako soubor informací o materiálech pro památkovou péči „v kostce“.
Ze seminářů, workshopů a pracovních setkání STOP, kde byla po dobu 16 let poskytována příležitost odborným pracovníkům – teoretikům i praktikům k výměně názorů, zkušeností a znalostí o ochraně památek, vznikaly jako publikační výstupy sborníky příspěvků přednášejících – přehled jejich příspěvků v tomto zpravodaji uvádíme. Při výběru témat monografií, které STOP vydal, bylo opět přihlíženo k potřebám pracovníků zabývajících se ochranou památek.
Všechny Ročenky STOP zveřejňovaly hospodaření i organizační záležitosti a informovaly o každoroční činnosti Společnosti pro technologie ochrany památek, otiskovaly však i vybrané práce členů STOP; jejich přehled je stručně v příslušné kapitole uveden.
Na tomto místě bychom všem autorům článků, kteří přispěli k publikační činnosti STOP, rádi poděkovali za jejich spolupráci.

Autor anotace: Petr Kotlík, předseda STOP

Počet stran: 76

Zpravodaj STOP je vydán za podpory Ministerstva kultury České republiky