Téma:

Dřevo a opravy historických budov II

Povrchové úpravy dřeva a dřevěných prvků

Obsah:
Několik slov úvodem
Povrch dřevěných výplní v 19. a 20. století a chyby při obnově jejich barevnosti
Praktické zkušenosti se současnými povrchovými úpravami dřevěných prvků z pozice akreditované zkušebny
Dřevo a jeho schopnost propouštět kapaliny
Impregnace dřeva proti škůdcům – od prevence k sanaci
Intumescentní protipožární nátěry na dřevo
Retardéry hoření a jejich vliv na povrch historického dřeva
Nátěry na dřevo s fungicidními vlastnostmi a nové směry vývoje
Povrchové úpravy dřeva
Rekonstrukce a sanace krovu a dřevěných konstrukcí nad hlavní lodí kostela sv. Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou
Summary

Anotace:
Tento Zpravodaj se zabývá povrchovými úpravami dřeva jako stavebního materiálu.
Ne z hlediska vylepšení vzhledu, což je také důležité, ale z hlediska zvyšování trvanlivosti
dřeva v konstrukcích. Má za cíl poskytnout informace a zkušenosti o požadavcích na ochranu
dřeva a na účinnost látek, jež zlepšují ochranu dřeva proti ohni, abiotické nebo biotické
degradaci.

Trvanlivost dřeva je úzce spojena s jeho strukturou. Materiál disponuje velkou mnohotvárností danou růstovými podmínkami, prostředím a dědičnými dispozicemi. Tato variabilita vlastností je patrná nejen v rámci druhu, ale i uvnitř jednoho kmene. Kvůli svému rostlinnému původu je dřevo trvale vystaveno degradačním procesům, zejména biotické (dřevokazné houby a dřevokazný hmyz), ale i environmentální (nebiologické) povahy. Při této degradaci dochází k významným změnám fyzikálních, mechanických a chemických vlastností. Rozsah změn či poškození závisí na prostředí, v němž se materiál nachází, a na procesech, kterým je vystaven. Stav dřeva v konstrukcích je nutné při údržbě monitorovat a provádět preventivní a případně sanační opatření.

Zvyšování trvanlivosti dřeva je disciplína objevující se téměř v každém století a ve všech
typech architektury. S vývojem stavebních materiálů a technologií přirozeně dochází
i k vývoji prostředků, které pomáhají odolnost dřeva zvýšit. Dnes je pozornost soustředěna
na oblast nanomateriálů, mění se chemické složení látek s insekticidním a fungicidním
účinkem. Historicky jsou nám známé látky jako volská krev, různé rostlinné preparáty,
klihy, vosky, fermeže, oleje apod. Příspěvky ve Zpravodaji se zaměřují na povrchové
úpravy dřeva v kontextu dřívějších požadavků, na aplikace ochranných látek z pohledu
dnešních možností i budoucího vývoje. Zachycují různé možnosti použití ochranných
látek a jejich konkrétní realizace. Druh ochrany dřeva se mění a řídí normativem, přičemž
u památkových objektů je nutné mít na paměti také zachování památkové hodnoty.

Autor anotace: Andrea Nasswettrová

Počet stran: 96