Téma:

Vápno

Autor: Kolektiv autorů pod vedením P. Koltlíka J. Bláha K. Doubravová V. Heidingsfeld P. Rovnaníková I. Vaněček

Obsah:
Předmluva
Význam vápna v památkové péči
Základní pojmy
Historie vápna
Výroba vápna

Anotace:
Publikace shrnuje technologické poznatky o tradičním stavebním pojivu – vápnu. Základem textu jsou příspěvky členů Společnosti pro technologie ochrany památek a spolupracujících odborníků na seminářích a v odborných časopisech, doplněné o dosud nepublikované údaje. Snahou autorů bylo vedle historických údajů o přípravě a zpracování vápna ukázat i výsledky současných snah o poznání souvislostí mezi složením vápenných směsí a jejich vlastnostmi. Pozornost je soustředěna především na vápenné malty, omítky a nátěry. Zájemce může v publikaci najít i stručnou informaci o mezinárodním projektu Eurolime.
Kniha je určena studentům odborných škol, restaurátorům a konzervátorům, pracovníkům památkové péče i zaměstnancům stavebních firem.
Autoři

Počet stran: 79