Téma:

Sanace budov proti nadměrné vlhkosti

Průzkumy, způsoby sanace, praktická opatření

Obsah:
Několik slov úvodem
Publikace STOP k tématu
Poškozování staveb účinky vlhkosti a jejich ochrana, poznatky památkáře
Měření vlhkosti a salinity zdiva při průzkumech vlhkých staveb
Nedestruktivní měření vlhkosti zdiva – porovnání různých metod v praxi
Kanalizační svody starších budov. Praktické možnosti diagnostiky
Vlhkostní průzkumy staveb a jejich dopady na návrh sanace
Stavební zákon a sanace vlhkých staveb – příklady z praxe
Statické problémy pri sanácii vlhkých stavieb
Mikroklimatické podmínky v historických objektech. Teorie vs. tvrdá realita
Novodobé materiály pro izolace památkových staveb
Injektáže pro sanaci vlhkého zdiva
Sanace zdiva proti vlhkosti. Případová studie dvou klášterů
Summary

Anotace:
Tématem sanace staveb proti vlhkosti, respektive ochranou stavebních památek před negativním působením vlhkosti, se STOP zabývá dlouhodobě. První seminář na toto téma se konal již před dvaceti lety. Související publikace vydané společností STOP uvádíme v samostatném přehledu.
Ve Zpravodaji jsou využity hlavně příspěvky, které zazněly na seminářích v letech 2014 a 2016. To umožňuje zobrazit tuto problematiku ze dvou různých perspektiv – zkoumání vlhkých staveb, respektive příčin jejich vlhnutí, a možných způsobů sanace, včetně novodobých.
Téma Zpravodaje je navozeno zkušenostmi získanými při ochraně památek. Další příspěvky jsou věnovány provádění průzkumů vlhkých staveb včetně měření vlhkosti zdiva.Značné množství vlhkostních poruch souvisí s defekty vnitřních instalací, zejména vody a kanalizace. Z tohoto důvodu byl zařazen přehled novodobých možností diagnostiky těchto poruch. Další příspěvky jsou věnovány stavebním hlediskům. Popsány jsou i příklady, jak může chybný způsob sanace zhoršit statiku staveb přivedením vlhkosti k základům. Vlhkost historických staveb ovlivňují i mikroklimatické podmínky. Podstatné je uvedení příkladů jejich regulace včetně toho, jak zachovat a využívat původní prvky. Poslední příspěvky Zpravodaje se na četných příkladech věnují využití novodobých materiálů pro izolace památkových staveb.
Věříme, že informace uvedené v tomto čísle pomohou zájemce uvést do souvislostí této problematiky.

Autor anotace: Pavel Fára, místopředseda společnosti STOP

Počet stran: 90