Téma:

Konzervace a povrchová úprava kamene

Obsah:
Editorial
Aktuality STOP
K tématu
Přehled publikací STOP k tématu Zpravodaje
Přírodní kámen pro památkové stavby
Technologické možnosti čištění kamene
Zpevňování kamene
Technologie přípravy umělého kamene
Hydrofobizace kamene a dalších stavebních materiálů
Rozhovor s ing. arch. Janem Bártou, Aqua
Vybraná česká literatura pojednávající o kameni

Anotace:
Kámen – materiál výtvarný, stavební, v minulosti používaný i pro výrobu zbraní či střeliva. (Dodnes jsou někde ukazovány středověké použité dělové koule. Byly natolik vzácné, že je poražené vojsko muselo pro vítěze na bojišti sbírat.) Pro mnohé jsou vrcholem antické sochy z mramoru, pro jiného pískovcové skulptury z doby baroka. A jsou i takoví, kteří nedají dopustit na egyptské pyramidy či na menhiry, dolmeny či kromplechy pocházející z doby ještě starší. Zdá se, jakoby kámen přežil vše, jakoby nepodléhal „zubu času”. Je tomu tak však opravdu? Samozřejmě, že není. To jen zdánlivě není kámen ovlivňován vodou, mrazem, rostlinami, nečistotami ze vzduchu, vandalismem apod. I kámen je třeba ošetřovat, pokud ho chceme zachovat. Stejně jako jiné materiály vyžaduje pravidelnou a odbornou péči.
Už sám výběr vhodného kamene pro daný účel vyžaduje (a vždy vyžadoval) znalosti a zkušenosti. O to více technologických znalostí a řemeslné zručnosti je třeba při čištění, zpevňování, doplňování nebo povrchové úpravě kamenných objektů. U kamene je snad více než kde jinde patrná – vedle nezbytné složky výtvarné, umělecké – technologická a technická stránka práce restaurátora nebo konzervátora. Samotný materiál, jeho vlastnosti a chování i způsoby poškození se mohou velice lišit; z tohoto vycházející technologie ošetřování musí být stejně variabilní. K tomu přistupuje široká paleta komerčně nabízených produktů, jejichž použití může při nesprávné volbě nebo špatném postupu ošetřovaný objekt nenávratně poškodit. Proto je třeba ochraně a ošetřování kamenných objektů věnovat dostatek energie i finančních prostředků.
Také naše společnost si je vědoma důležitosti i složitosti tohoto úkolu. Proto věnuje shromažďování informací o technologiích a prostředcích, které se v této oblasti používají nebo jsou nabízeny, značnou část své činnosti. Zorganizovali jsme několik průzkumů a uskutečnilo se několik seminářů s touto tématikou, zatím poslední akcí věnované kameni a jeho ošetřování byl seminář zaměřený na čištění laserem.
Naše semináře navštěvuje pravidelně řada sochařů i kameníků, přidruženými členy společnosti jsou i dvě školy, které vychovávají odborníky pro tuto oblast. Důkazem naší snahy pomoci při uchovávání kamenných památek je i toto číslo Zpravodaje, které shromažďuje články vzniklé v souvislosti se semináři nebo průzkumy, jež společnost STOP v minulosti pořádala a jejichž tématem byl kámen.
Kameni se chceme věnovat i v budoucnu. Do plánu činnost na příští rok se chystáme zařadit několik akcí s tematikou kamene a chceme pokračovat i v průzkumech v této oblasti. Budeme také organizovat krátkodobé specializované kurzy, zaměřené na technologické i umělecko-historické otázky ošetřování kamene.

Autor anotace: Petr Kotlík, předseda STOP

Počet stran: 44