Téma:

Možnosti financování obnovy památek z grantových prostředků

Obsah:
Několik slov úvodem
K možnostem získání dodatečných finančních prostředků
České granty
Informace o českých grantech – přehled
Podrobnější informace o českých grantech
Zahraniční granty
Informace o zahraničních grantech – přehled
Podrobnější informace o zahraničních grantech

Anotace:
Velice často můžeme slyšet, že jednou z příčin neutěšeného stavu některých památek je nedostatek dostupných finančních prostředků. Platí to pro vlastníky soukromé, i tam, kde je vlastníkem stát. Dlužno dodat, že ani v bohatších společnostech, než je dnes naše, není pro tuto oblast finančních prostředků dost a pravděpodobně ani nikdy nebude, protože potřeby jsou prakticky neomezené. Je tedy zřejmé, že je třeba dostupné prostředky využívat co možná nejefektivněji a zároveň hledat zdroje další. Trochu módním termínem se to označuje jako vícezdrojové financování péče o památky.
Mají však správci památkových objektů u nás možnost získat k vlastním financím i prostředky další, z jiných zdrojů? V tomto čísle Zpravodaje jsme se pokusili shromáždit informace o takovýchto možnostech – domácích i zahraničních – nabízených Evropskou unií institucím i jednotlivcům z členských zemích. Tato možnost se nám otevřela vstupem České republiky do EU, některé možnosti však existovaly i v předcházejícím období, kdy jsme patřili mezi tzv. přístupové státy (programy PHARE apod.).
Vedle grantových programů Ministerstva kultury ČR zaměřených na havarijní případy i některé další typy škod, o něž je možno každoročně usilovat, jsou zde uvedeny i programy dalších tuzemských organizací (nadace apod.), v nichž je možno o finanční pomoc pro záchranu památek žádat. Relativně novým zdrojem směřujícím do oblasti záchrany památkových objektů jsou i programy, které vypisují prakticky všechny krajské úřady.
Jak již bylo řečeno, významných pramenem dodatečných finančních prostředků je „Brusel“, tedy programy Evropské unie podporující „záchranu kulturního dědictví“ členských zemí Unie. Snaha o omezení možnosti zneužití vyčleněných financí a o podporu vzájemné spolupráce členů EU vede někdy k relativně komplikovanému systému žádostí, avšak fakt, že řada vlastníků u nás i v zahraničí byla v této soutěži úspěšná, ukazuje, že to není cesta zcela neschůdná.
Věříme, že informace shromážděné v tomto čísle zpravodaje mohou být v uvedené snaze užitečné.

Autor anotace: Petr Kotlík, předseda STOP

Počet stran: 50

Zpravodaj STOP je vydán za podpory Ministerstva kultury České republiky