Téma:

Studium restaurátorských oborů

Obsah:
Editorial
Obecný pohled na vzdělávání v oboru ochrany památek
Institut restaurování a konzervačních technik Litomyšl, o. p. s.
Drevárska fakulta, Technická univerzita vo Zvolene
SPŠ kamenická a sochařská a SOU kamenické, Hořice
Katedra reštaurovania, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
VOŠ stavební arch. Jana Letzela, SPŠ stavební a SOU, Náchod
Ústav chemické technologie restaurování památek, VŠCHT v Praze
Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava

Anotace:
Společnost pro technologie ochrany památek STOP se již osmým rokem snaží zprostředkovávat informace zaměřené na technologické problémy ochrany památkových objektů. Během této doby spolupracovala s řadou institucí, společností, výrobních a obchodních firem, jejichž činnost s ochranou památek souvisí.
Mezi přidruženými členy společnosti STOP je i několik škol – středních, vyšších odborných i vysokých, domácích i zahraničních (slovenských). Jsou to školy, které vychovávají „výkonné“ pracovníky – technology, stavaře, kameníky, restaurátory či konzervátory. Neznamená to samozřejmě, že bychom si význam historiků umění či dalších profesí s humanitním vzděláním v této oblasti neuvědomovali, je to dáno především výše uvedeným zaměřením společnosti – zejména na technologické postupy a materiály.
Protože výchovu kvalifikovaných „odborníků pro památkovou péči“ považujeme za velice důležitou, pokusili jsme se v tomto čísle Zpravodaje shrnout informace o náplni studia na školách, jež jsou přidruženými členy STOP, o rozsahu předmětů i možnostech uplatnění jejich absolventů. Požádali jsme vedení uvedených škol a vysokoškolských pracovišť o základní informace o náplni studia, o „profilu absolventa“ atd. Získané údaje v redakčně upravené formě otiskujeme. Zároveň otiskujeme i několik příkladů samostatných studentských prací, tématicky zaměřených na řešení technologických otázek obnovy, konzervace nebo restaurování památkových objektů.
Věříme, že informace, které v tomto čísle Zpravodaje čtenáři naleznou, mohou pomoci i při výběru vhodné školy těm zájemcům, kteří v současné době přemýšlejí o volbě dalšího vzdělávání. Doufáme rovněž, že mohou pomoci i při hledání odborníků do nově obsazovaných funkcí pracovníků státní správy, muzeí a galerií, výrobních nebo obchodních organizací, svojí činností zaměřených na řešení technologických problémů ochrany památek.
Jsme si vědomi, že náš přehled představuje pouze část možností, které se v naší republice v současné době nabízejí. Existují i další školy různých stupňů se zaměřením na obnovu památek – v první fázi jsme se však zaměřili na přidružené členy společnosti – rádi se ale v případě zájmu k mapování dalších možností jak získat vzdělání v oboru technologií restaurování památek vrátíme a informace rozšíříme.

Autor anotace: Petr Kotlík, předseda STOP

Počet stran: 61