Téma:

Moderní architektura 2. pol. 20. století

Obsah:
Editorial
Moderní architektura ve výzkumných úkolech NPÚ
Památková ochrana pražské architektury 2. poloviny 20. století
Výtvarná díla 60. let ve veřejném prostoru – ideové i realizované projekty v Praze 6.
Stanice metra Malostranská – nadzemní část
Přestavba centra Teplic v 60. až 80. letech jako doklad vývoje názorů
na tvorbu města
Obrazová příloha
Koncertní dům s kolonádou a úprava Mírového náměstí v Teplicích
Moderní architektura 70. až 80. let 20. století v Karlových Varech
Labská bouda – monstrum nebo perla?
Obrazová přílohy

Anotace:
Architektonické památky 2. poloviny 20. století u nás představují především veřejné stavby – hotely, školy, budovy úřadů, dopravní stavby apod. Soukromé stavby hodné tohoto označení prakcky neexistují (na rozdíl od doby předválečné). To souvisí samozřejmě se společenským zřízením, s tím, kdo byl dominujícím zadavatelem staveb i výtvarných děl s architekturou spojených a architekturu doplňujících. Nehledě na tento fakt, i v tomto období vznikaly objekty kvalitní, některé na svoji dobu mimořádné, hodné uchování, a to nejen pro svoji kvalitu, ale i jako doklad estecké a technické úrovně společnosti tohoto období.
Toto číslo Zpravodaje se nezabývá prioritně technologickými aspekty ochrany těchto památek, tak jako většina čtvrtletních Zpravodajů STOP. Je věnováno vybraným architektonickým objektům 2. poloviny 20. století a na jejich příkladu hledání možného přístupu při posuzování významu jejich architektonických hodnot. Takovýto, pokud možno jednotný a systemacký přístup k výběru, zpracování odpovídající dokumentace a zdůvodnění hodnoty těchto děl je nezbytný pro jejich památkovou ochranu, a tím i pro jejich zachování dalším generacím.
Protože autory jednotlivých textů jsou pracovníci památkové péče, kteří se tímto problémem zabývají z titulu své profese, věříme, že zpravodaj přispěje k výměně zkušeností při systemackém „mapování“ problému, k otevřenější diskusi a hledání „konsensu“ odborníků zainteresovaných na ochraně architektonického dědictví, byť jsou to díla „socialistického období“.

Autor anotace: Petr Kotlík, předseda STOP

Počet stran: 102

Zpravodaj STOP je vydán za podpory Ministerstva kultury České republiky