Téma:

Restaurování ostatků Sv. Reparáta a relikviářů z kláštera minoritů v Českém Krumlově

Obsah:
Editorial.
Historie ostatků sv. Reparáta a relikviářů z kláštera minoritů
Restaurování ostatků sv. Reparáta
Restaurování baldachýnu z relikviáře Sv. Reparáta, dvou panneau a skříňkových relikviářů
Několik poznámek ke specifice souboru klášterních prací českokrumlovských klarisek

Anotace:
Druhé letošní číslo Zpravodaje STOP je věnováno restaurování skupiny mimořádně zajímavých artefaktů – relikviáře sv. Reparáta a několika menších relikviářů z Českého Krumlova.
Ostatky svatých patřily v minulosti k ceněným dokladům spojení současného života s životem křesťanských světců v minulosti, byly mimo jiné i dokladem významu vlastníka. Vzpomeňme jakou důležitost svatým ostatkům přikládal Karel IV. Kult ostatků křesťanských mučedníků se značně rozvinul v baroku, což souviselo s rostoucím významem katolické církve v té době (příkladem typicky českým je sv. Jan Nepomucký).
Protože posledních několik desetiletí církevním památkám nepřálo, proto i uchování většiny relikviářů dnes vyžaduje velmi často rozsáhlé restaurátorské zásahy. Jsou o to komplikovanější, že musí zahrnovat ošetření různých materiálů – od kostí, přes textil, kovové nebo skleněné doplňky, až po dřevěné schránky či vitríny.
Úvodní příspěvek tohoto čísla shrnuje obecné informace o původu tzv. světců z katakomb, jejichž ostatky se právě v době baroka staly relativně snadno „dostupnými“, a proto rozšířenými po celé Evropě, České země nevyjímaje.
V dalších textech jsou popsány a obrazově dokumentovány nejdůležitější kroky restaurování objektů, prováděné autorkami příspěvků s „láskou a péčí“, i když některé detaily působí na dnešního člověka poněkud (nezaslouženě) morbidně.

Autor anotace: Petr Kotlík, předseda STOP

Počet stran: 67

Zpravodaj STOP je vydán za podpory Ministerstva kultury České republiky