Téma:

Umělý kámen

Obsah:
Editorial
Umělý kámen – materiál pro tmely, doplňky a kopie
Možnosti dodatečného zpevnění umělého kamene
Alternativní plniva pro umělý kámen
Románský cement – „umělý kámen“ fasád 19. století
Studium vlastností železitého tmelu pro kámen
Románský cement
Průzkum směsí pro přípravu umělého kamene

Anotace:
Tématem prvního letošního čísla Zpravodaje STOP je umělý kámen a materiály, kterými kamenné objekty bývají tmeleny či doplňovány. V 70. a 80. letech se jako materiál kopií kamenných soch rozšířil umělý kámen, jehož pojivem byla epoxidová pryskyřice. Z této hmoty „dusané“ do forem vznikla řada faksimilí barokních soch, ale např. i gotického reliéfu z kostela P. Marie Sněžné v Praze a dalších cenných sochařských děl či architektonických prvků, jako jsou části sloupů podloubí domu „U Rytířů“ v Litomyšli. Kvalita výdusků byla různá, u některých se časem objevily vážné poruchy. Možnostem dodatečného zpevnění tohoto typu kamene je věnován další příspěvek. Třetí text z této řady se zabývá použitím „lehčených“ směsí pojených epoxidem a praktickými zkušenostmi tímto materiálem.
Další články jsou zaměřené na materiály s anorganickým pojivem. Tzv. románské cementy byly velice ceněným a užívaným pojivem přelomu 19. a 20. století. Směsi či „malty“, kde tvořily pojivou složku, umožňovaly odlévání velkých sérií i relativně komplikovaných prvků, hojně používaných na fasádách domů vznikajících v této době po celém Rakousko-Uhersku. Dnes tento typ materiálu prožívá určité oživení, související s obnovením zdrojů uvedeného pojiva.
Konečně poslední text Zpravodaje je zaměřen na tmel pro kámen obecně nazývaný jako železný či železitý. Jeho existence je známá, lze nalézt i řadu receptur, avšak o jeho chemické podstatě a vlivu jednotlivých složek znalosti prakticky neexistují. Otištěná práce se snaží shrnout současné znalosti o složení různých typů tohoto materiálu a je zároveň prvním krokem pro jeho další hlubší studium. Autoři budou vděčni za jakékoliv informace o jeho použití v minulosti a samozřejmě i za případné vzorky, které by pomohly při objasnění struktury a vlastností tohoto materiálu.

Autor anotace: Petr Kotlík, předseda STOP

Počet stran: 52

Zpravodaj STOP je vydán za podpory Ministerstva kultury České republiky