Téma:

Staronová synagoga

Obsah:
Editorial
Z historie Staronové synagogy
Změny teploty a vlhkosti vzduchu po zaplavení vodou v roce 2002
Kamenné prvky v interiéru Staronové synagogy
Úpravy technických zařízení a provozních pravidel 2006–2008

Anotace:
Druhé letošní číslo Zpravodaje STOP je věnováno významné památce židovské kultury – Staronové synagoze v Praze. Tato středověká stavba je jednou z mála zachovalých objektů svého druhu. V průběhu doby byla původní dvoulodní stavba rozšířena o jižní předsíň a na západní a severní straně o ženskou část. Hlavním materiálem nejstarší části synagogy je opuka, už v gotice, (ale také např. při Mockerově rekonstrukci 80. letech 19. století), však byly na některých částech použity i pálené cihly. Převažující stavební materiál spolu s polohou (nedaleko Vltavy s podlahou dnes pod úrovní okolního terénu) jsou rizikovými faktory, které pro stavbu představovaly ve starší i zcela nedávné minulosti značné nebezpečí. Dnes k nim přistupuje ještě další problém – velký zájem turistů, kteří se ji snaží navštívit. Staronová synagoga utrpěla i při poslední velké záplavě Praze, v roce 2002.
Toto číslo shrnuje základní informace o historii synagogy, o monitorování změn teploty a vlhkosti vzduchu v interiéru i stěn stavby právě po zatopení v roce 2002 a podstatnou část zprávy o restaurování mimořádně cenného opukového reliéfu nad vchodem do hlavní lodi. Čtenář zde nalezne i informaci o současné snaze korigovat vnitřní klima tak, aby bylo k již zmíněné opuce, jako hlavnímu materiálu lodi, co „nejpřívětivější“. Právě citlivost opuky ke změnám vlhkosti (a teploty) hraje velkou roli v úvahách o tom, jak vnitřní prostor vytápět či větrat, jaké množství návštěvníků do historického prostoru synagogy vpouštět, jak nejcennější opukové prvky ošetřovat apod.
Péče o tuto výjimečnou stavbu v průběhu doby se samozřejmě neobešla bez omylů a chyb. V současné době je jí však věnována systematická péče, která by mohla být pro další památky tohoto typu vodítkem a návodem. Věříme, že zkušenosti zde uvedené mohou být užitečné při hledání vhodných kroků i jejich ochrany a obnovy.

Autor anotace: Petr Kotlík, předseda STOP

Počet stran: 26

Zpravodaj STOP je vydán za podpory Ministerstva kultury České republiky