Téma:

Dřevo a opravy historických budov I

Průzkumy, zjišťování poruch a opravy dřevěných konstrukcí, opracování dřeva, sanace

Obsah:
Několik slov úvodem
Zranitelná místa historických dřevěných krovů
Opravy dřevěných konstrukcí památek očima statika
Pohled památkáře na historické tesařské technologie
Vyhodnocení nutnosti průzkumů dřevěných konstrukcí z hlediska projektanta
Zjišťování poruch dřevěných konstrukcí a analýza jejich příčin
Tradiční a netradiční metody oprav tesařských konstrukcí
Dendrologický průzkum, jeho funkce a význam
Dřevokazné houby v interiérech
Nedestruktivní metody průzkumu dřevěných prvků. Zkušenosti, vhodnost použití, interpretace, limity
Kvalita a ruční opracování stavebního dřeva pro konstrukční opravy
Celodřevěné plátové spoje v dialektické perspektivě
Tesání trámů jako životní filosofie
Sanace dřeva pomocí mikrovln a horkého vzduchu. Zkušenosti, vhodnost použití, limity
Summary

Anotace:
Jak se ukazuje, dodnes dochované dřevěné konstrukce vykazují dostatečnou kvalitu i odolnost, a dřevo tak lze označit jako materiál, který „umí“ stárnout. Proto by měla koncepce záchrany památek, i dřevěných částí, vycházet ze všech věd, technik a technologií, jež mohou přispět k jejich poznání a kvalitní obnově. Přitom je nutné využívat interdisciplinární přístup, který je předpokladem zodpovědné interpretace stavu památky a začlenění výsledků zkoumání do projektu její obnovy. Teoretické a vědecké znalosti však musí být vyváženy cennými praktickými zkušenostmi, které je nutné též respektovat. Dali jsme prostor odborníkům, kteří se danými tématy zabývají dlouho a mohou zhodnotit nejen postupy, jež se v praxi osvědčily, ale i ty, které se ukázaly jako liché. Autoři příspěvků pocházejí z řad památkářů, statiků, projektantů, odborníků na posudky staveb, mykologů, vědeckých pracovníků i mistrů tesařů. Čtenáři je tak umožněno nahlédnout na dřevo jako hmotu očima rozdílných profesí, jejichž názory jsou často protichůdné.

Daná problematika je velmi široká. Na seminářích jsme se zabývali jednotlivými průzkumy, vlastními opravami a možnostmi sanace, pohledy na tesařské řemeslo a na kvalitu dnešní suroviny apod., ale i různými přístupy ke koncepci oprav. Některé příspěvky se věnují atributům průzkumů v závislosti na konstrukci objektu a s ohledem na potřeby projektové dokumentace, výstupům jednotlivých průzkumů a jejich správné interpretaci a limitům. Otevírají také diskuzi na téma potřebnosti průzkumů, jejich financování a důsledků jejich případné absence.

Další příspěvky se týkají provádění zásahů do dřevěných konstrukcí, včetně výměn prvků za nové. To vyžaduje znalost materiálů, postupů a metod. Významnou roli hraje i kvalita současného materiálu, který nahrazuje a doplňuje ten původní, i několik set let starý. Přitom jakost současného řeziva, změny v jeho výběru, těžbě i zpracování jsou málo diskutované. Někteří autoři se proto snaží zodpovědět otázky týkající se kvality suroviny v českých lesích včera a dnes, změn jejích fyzikálních a mechanických vlastností nebo růstových změn. Rovněž je nastíněn pohled na tradiční způsoby opracování dřeva, na smysl a použití celodřevěných spojů při výměnách a protézování konstrukcí a na vztah ke dřevní surovině a jejímu opracování pro současné potřeby.

Autor anotace: Andrea Nasswettrová

Počet stran: 110