Téma:

Štěrkové a maltové cesty v památkových exteriérech

Obsah:
Editorial
Štěrkové a pískové cesty tradiční, pevné i pěkné
Povrchy štěrkových a mlatových cest
Pojednání o vápencích aneb proč to funguje
Mlaty a povrchy z mechanicky zpevněného kameniva v teorii a praxi
Povrchy z mechanicky zpevněného kameniva
Povrchy z mlatu – konstrukce, technologie položení a údržba
Rozdíly mezi mlatem a mechanicky zpevněným kamenivem
Struktura cestních povrchů dle charakteru památkového prostředí
Lemy a odvodnění štěrkových a mlatových cest
Zkušenosti s opravami a údržbou v areálu NKP Vyšehrad
Pohled provozovatele a uživatele mlatových cest v Průhonickém parku

Anotace:
Cesty představují významný komunikační prvek v parcích a zahradách, a ani historické terény nejsou výjimkou. Slouží však nejen k pohybu – chůzi nebo jízdě, ale svým tvarem, barvou nebo strukturou povrchu se podílejí i na esteckém působení zmíněných památkových exteriérů. Přesto zůstávají někdy stranou zájmu péče o tyto památky, v horších případech jsou jejich úpravy navrhovány zcela soudobými technologiemi a materiály. Je zřejmé, že např. asfaltové cesty představují v historických parcích a zahradách zcela ahistorický, cizorodý prvek. Na druhou stranu „tradiční“ konstrukce zpevněných cest mají i přes potřebu častější a pečlivější údržby řadu výhod. Projektanti se však při jejich přípravě musí smířit s tím, že se nemohou spoléhat na normované postupy. O to větší význam mají dlouhodobé zkušenosti s jejich skladbou a provedením.
První letošní číslo Zpravodaje STOP shrnuje základní informace především o dvou hlavních způsobech úprav cest – o cestách mlatových a cestách z mechanicky zpevněného kameniva. Jednotlivé příspěvky popisují z různých pohledů jejich konstrukce, výhody i nedostatky a ukazují jejich konkrétní příklady ve významných historických zahradách a parcích.

Autor anotace: Petr Kotlík, předseda STOP

Počet stran: 56

Zpravodaj STOP je vydán za podpory Ministerstva kultury České republiky