Téma:

Odstraňování graffiti a ochrana proti nim

Obsah:
Editorial
Aktuality STOP
K tématu
Přehled publikací STOP o graffiti
Graffiti z pohledu památkáře
Značkování svého teritoria
Technologická problematika graffiti a jejich odstraňování
Preventivní ochrana před graffiti – antigraffiti nátěry
Graffiti a památky
Graffiti – práce navíc
Graffiti po dvou letech
Rozhovor s Jiřím Samcem, Imesta, s.r.o.

Anotace:
Nová fasáda, očištěné kamenné zábradlí nebo schodiště, čerstvě zrestaurovaná socha; spojuje je množství kvalifikované práce i nemalé vynaložené finační náklady. Mají však ještě něco společného – nebezpečí, že se co nevidět stanou terčem “sprejerů”, “graffitistů”, “writerů”, či jak jsou nazýváni ti, kteří mají neodbytnou touhu nově očištěné nebo natřené objekty počmárat, pomalovat.
Graffiti, jak jsou dnes tyto výtvory nazývány, se nevyhýbají ani betonovým plochám, letitým fasádám, cihlovým zdím apod., nesoustřeďují se pouze na objekty historické. Tam však vadí nejvíce. Jsou jedním z nešvarů, které se k nám ze zahraničí dostaly nejrychleji (chce se říci: ”… které jsme převzali nejrychleji”), a patří mezi nejvytrvalejší. Nápisy na zdech nebo přírodních výtvorech vznikaly již v minulosti (i dávné), avšak tohoto rozsahu a formy dosáhly až v našem věku. Důvodů je jistě více – psychologické, sociální i ryze technické. Značnou roli hraje samozřejmě i dnešní dostupnost informací v počítačové síti. Inspiraci a podněty včetně vzorníků může dnes zájemce snadno najít na zahraničních i domácích stránkách, dokonce jsou zde uváděny i pozvánky na setkáních graffitistů a zprávy o jejich průběhu.
Zcela vymýtit tento většinou pochybný jev zřejmě není možné. O to větší snahu vyžaduje odstraňování jeho následků, ale zejména prevence. Toto číslo Zpravodaje STOP shrnuje některé práce, které zazněly na seminářích, pořádaných společností k tomuto tématu, některé vznikly v souvislosti s prováděnými průzkumy, které společnost organizovala. A protože zmíněné téma považujeme za velice aktuální (časté dotazy na problémy s odstraňováním graffiti a ochranu proti nim nás v tom utvrzují), chceme se mu věnovat i v budoucnu.

Autor anotace: Petr Kotlík, předseda STOP

Počet stran: 32