Téma:

Sanace vlhkého zdiva (vyprodáno)

Autor: Pavel Fára

Obsah:
Předmluva
Zdroje vlhkosti a solí ve stavbách
Průzkum příčin vlhnutí zdiva
Metodika návrhů sanace
Svislé izolace
Opatření proti vzlínající vlhkosti
Povrchové úpravy vlhkého zdiva
Vysoušení zdiva
Údržba staveb po sanaci
Literatura

Anotace:
Značná část stavebního fondu, zejména starších objektů, je napadena vlhkostí v nejrůznějších formách. Vlhnutí staveb postupně omezuje jejich použitelnost, má vliv na údržbu a je mnohdy důvodem havárií. Účinkem vlhkosti se rozpadají stavební materiály, dochází k hnilobě zabudovaných dřevěných prvků, snižují se tepelně izolační vlastnosti konstrukcí. Předměty uskladněné ve vlhkých místnostech rychle chátrají, mikroorganismy vegetující na vlhkém zdivu vyvolávají nejrůznější onemocnění u osob, které v těchto prostorách pobývají.
Téma ochrany staveb před nadměrnou vlhkostí a účinky povětrnosti je věčně živé. To mimo jiné dokládá fakt, že mezi nejcitovanější autory z oboru patří římský stavitel Vitruvius a renesanční stavební teoretik Alberti. Bez nadsázky lze říci, že se jedná o problémy řešené od samých počátků lidské stavební činnosti, respektive o jednu z jejích prvních motivací.
K napsání publikace mne vedla snaha o přehledné shrnutí současných poznatků z oboru. Zaměřil jsem se na památkově chráněné stavby, kde je situace nejsložitější a mnohdy vázne komunikace mezi pracovníky památkové péče a investory nebo projektanty.
V publikaci zjednodušeně popisuji příčiny vlhkostních poruch staveb. Poměrně velký důraz jsem věnoval průzkumným pracím, neboť je považuji za zásadní podmínku rozhodování o způsobu sanace. U sanačních metod a postupů uvádím také omezení jejich použitelnosti. Na příkladech je dokumentováno, že žádná sanační metoda není bez problémů. Hodnocení způsobů sanace vyplývá většinou z mé vlastní stavební praxe a je tedy pochopitelné, že některé názory mohou vyvolávat diskusi.
Autor

Počet stran: 88