Téma:

Péče o textilie

Obsah:
Možnosti identifikace textilních vláken
Degradace textilních vláken
Kovové materiály na textilu. Přehled a možnosti konzervace
Mikroflóra hrobových historických textilií
Textilně technologický rozbor materiálu
Péče o textilní sbírky, aneb trocha teorie nikoho nezabije
Klobouky ve sbírce Muzea Novojičínska
Prehistorický textil – možnosti a příčiny dochování
Textilní fragmenty z archeologických výzkumů
Nově konzervované textilní památky z královské hrobky
Vliv prostředí na textilní materiály
Archeologický nález souboru textilu v „Jámě“
Čištění, dokumentace a zajištění souboru z novoměstské „Jámy“
Textílie z krypty rodiny Henkelovcov z Kaplnky sv. Michala
Konzervace fragmentů obuvi nalezené v kryptě kaple sv. Michala

Anotace:
Památky z textilních materiálů mají v muzejních sbírkách významné místo. Jsou zastoupeny etnografickými předměty, archeologickými nálezy (zvláštní skupinu tvoří hrobové textilie), patří sem velká skupina církevních památek, významnou součástí historických interiérů jsou koberce a gobelíny. Textilní objekty je možno nalézt mezi technickými památkami (např. balony nebo historická letadla s trupy a křídly potaženými textilem) i ve sbírkách vojenských (uniformy, součásti výstroje, prapory apod.). Kostýmy či textilní kulisy budí zaslouženou pozornost v divadelních sbírkách, podobně jako oděvy, čalounění apod. ve sbírkách muzeí uměleckoprůmyslových.
Z tohoto jistě ne zcela vyčerpávajícího výčtu je zřejmé, o jak různorodou skupinu památek se jedná, a to nejen materiálově, ale i charakterem zpracování a podmínkami, jimž byly jednotlivé objekty dříve, než se staly předměty sbírkovými, vystaveny. Stejně rozdílné bývají i požadavky na jejich konzervování či restaurování. Vedle striktně konzervačního přístupu se uplatňují i postupy zahrnující doplňování či rekonstrukce chybějících součástí – to především tam, kde jsou předměty i nadále (byť za pečlivě stanovených a dodržovaných podmínek) používány.
I když paleta základních materiálů textilních památek není příliš široká, problémy, s nimiž se musí konzervátoři či restaurátoři (či spíše konzervátorky či restaurátorky) vypořádat, jsou velice pestré a vyžadují nejen zručnost a trpělivost, ale i hluboké znalosti uměleckohistorické, přírodovědné i technické (technologické).
Pokusili jsme se v tomto čísle Zpravodaje shrnout nejdůležitější příspěvky, které zazněly na seminářích věnovaných textilu, jež Společnost pro technologie ochrany památek v minulosti pořádala, protože se domníváme, že mohou přispět k prohloubení teoretických znalostí i k hlubšímu poznání praktických problémů spojených s péčí o textilní sbírky.

Autor anotace: Petr Kotlík, předseda STOP

Počet stran: 64

Zpravodaj STOP je vydán za podpory Ministerstva kultury České republiky