Téma:

Obnova zámku Skalička

Obsah:
Editoria
S láskami to bývá těžké, aneb namísto úvodu
Zámek Skalička – stručné dějiny objektu
Chronologický přehled majitelů zámku
Erby leníků – majitelů panství Skalička
Erb Půhončích z Předmostí
Partneři rekonstrukce zámku
Zámek Skalička, historie a současnost.4
Restaurování vybraných částí štukové výzdoby.
Konzervace a restaurování dekorativní nástěnné malby
Poznámky k sanaci zdiva proti vlhkosti
Obrazová příloha

Anotace:
Není až tak běžné, aby historickou budovu, navíc státem chráněnou památku, pečlivě obnovoval soukromý majitel a spravoval ji v souladu a v souhlase se zásadami památkové péče, způsobem pracovníky památkového dozoru jednoznačně oceňovaným. Příkladem takové stavby je zámek v obci Skalička, dnes součásti Zábřehu na Moravě.
Obnova takového objektu vyžaduje od majitelů nejen množství trpělivosti, energie a vytrvalosti, ale i dostatek finančních prostředků, protože použití „tradičních“ materiálů a postupů při obnově interiéru i exteriéru stavby je téměř vždy dražší než použití materiálů a technologií současných – už proto, že s nimi dnes umí pracovat pouze zkušený řemeslník, „nezhýčkaný“ např. pytlovými maltami, vápenným hydrátem z prodejny stavebnin nebo hromadně vyráběnými omítkovými systémy.
Je potěšující, že se dnes u nás právě takto zapálení vlastníci najdou. A proto takovému příkladu rádi v našem Zpravodaji STOP poskytneme prostor.

Autor anotace: Petr Kotlík, předseda STOP

Počet stran: 72

Zpravodaj STOP je vydán za podpory Ministerstva kultury České republiky