RubrikaInformace

Plán činnosti pro rok 2018

Členská schůze odsouhlasila návrh činnosti na rok 2018.

Uspořádání čtyř seminářů na téma:

  • Dřevo a opravy historických budov II (12. 4. 2018)
  • Památky a vnitřní klima (24. 5. 2018 – změna termínu)
  • Co se v památkové péči (ne)osvědčilo (11. 10. 2018)
  • Torzální architektura II – technologie konzervování (29. 11. 2018)

Vydání Ročenky 2017 a dvou Zpravodajů na téma:

  • Údržba stavebních památek. Monitorování, jednoduché opravy a údržba
  • Vyhodnocení dlouhodobých experimentů na Křivoklátě

Podrobnosti najdete zde: Plán činnosti.

Vydání publikace Sanace budov proti nadměrné vlhkosti

Zpravodaj STOP, svazek 19 (2017), číslo 1

V listopadu vydáváme nejnovější číslo odborného časopisu Zpravodaj STOP, které je věnováno dlouhodobě velmi sledovanému tématu – sanaci budov proti nadměrné vlhkosti s podtitulem průzkumy, způsoby sanace, praktická opatření. Stejně jako na našich seminářích i zde jsou zastoupeny různé přístupy a názory na dané téma – projektantů, expertů, památkářů i odborníků ze sanačních firem.

Tento Zpravodaj bude k zakoupení na nejbližším semináři STOPu Torzální architektura konaném 30. listopadu v Městské knihovně Praha a následně si jej bude možno objednat přes naše webové stránky nebo zakoupit v knihkupectví Juditina věž.

ISSN: 1212-4168

Plán činnosti společnosti STOP pro rok 2017

Členská schůze odsouhlasila návrh činnosti na rok 2017, a to uspořádání čtyř seminářů a vydání dvou Zpravodajů a Ročenky 2016.

Akce Téma Odborný garant: Termín
Seminář S1/2017 NEDESTRUKTIVNÍ PRŮZKUMY Ondřej Šefců
Petr Řezáč
20. 4. 2017
Seminář S2/2017 POVRCHOVÉ ÚPRAVY KAMENE Miloš Solař
Petr Kotlík
15. 6. 2017
Seminář S3/2017 BARVY III. Ondřej Šefců 12. 10. 2017
Seminář S4/2017 TORZÁLNÍ ARCHITEKTURA (technologie konzervování, památková obnova) Pavla Rovnaníková
Pavel Fára
30. 11. 2017
Ročenka 2016 Ondřej Šefců a Pavel Jakoubek 7/2017
Zpravodaj svazek 19, č.1 Vlhkost zdiva (průzkumy, měření, sanační opatření) Pavel Fára 5/2017
Zpravodaj svazek 19, č.2 Konzervace kamene Miloš Solař
Petr Kotlík
10/2017

Semináře se konají v přednáškovém sále Městské knihovny v Praze.

Výše účastnického poplatku na semináře v roce 2017 je 1150 Kč za osobu (v případě platby až na místě v hotovosti je výše účastnického poplatku navýšena o manipulační poplatek ve výši 150 Kč za osobu). Pro studenty odborných škol (vyjma přidružených členů) činí výše poplatku 350 Kč (bez nároku na sborník, který je možné na místě zakoupit).
Přidružení členové STOP mají zvýhodněný vstup za podmínek dle uzavřené Smlouvy o přidruženém členství. (Ceny jsou uvedeny včetně DPH.)

Dále pokračujeme v experimentech na hradě Křivoklát a dlouhodobých zkouškách chování fasádních nátěrů vystavených přírodnímu stárnutí v areálu společnosti Baumit spol. s r.o. v Brandýse n. Labem.

Plán činnosti společnosti STOP pro rok 2016

Členská schůze odsouhlasila návrh činnosti na rok 2016, a to uspořádání čtyř seminářů a vydání dvou Zpravodajů a ročenky.

Akce Téma Odborný garant: Termín
Ročenka 2015 Redakční rada 4/2016
Seminář S1/2016 SANACE BUDOV PROTI NADMĚRNÉ VLHKOSTI II Pavel Fára 28. 4. 2016
Seminář S2/2016 OBNOVA FASÁD HISTORICKÝCH STAVEB Miloš Solař 9. 6. 2016
Seminář S3/2016 BARVY V PAMÁTKOVÉ PÉČI Ondřej Šefců 20. 10. 2016
Seminář S4/2016 DŘEVO Ondřej Šefců a Pavel Jakoubek 1. 12. 2016
Zpravodaj svazek 18, č.1 Restaurování voskových předmětů Petr Kotlík 6/2016
Zpravodaj svazek 18, č.2 OKNA I Ondřej Šefců 9/2016

Dále pokračujeme v experimentech na hradě Křivoklát a dlouhodobých zkouškách chování fasádních nátěrů vystavených přírodnímu stárnutí v areálu společnosti Baumit spol. s r.o. v Brandýse n. Labem.

Také nabízíme výukové kurzy z oblasti technologie ochrany památek. Program, místo, čas konání a další podmínky dojednáme vždy s konkrétními zájemci individuálně.