Členská schůze odsouhlasila návrh činnosti na rok 2018, a to uspořádání čtyř seminářů a vydání dvou Zpravodajů a Ročenky 2017.

Akce Téma Odborný garant: Termín
Seminář S1/2018 Dřevo a opravy historických budov II
Téma: Kvalita suroviny v dlouhodobém konceptu udržitelnosti památek.
Ondřej Šefců
Andrea Nasswettrová
12. 4. 2018
Seminář S2/2018 Památky a vnitřní klima
Pavel Fára 24. 5. 2018
Seminář S3/2018 Co se v památkové péči (ne)osvědčilo
Ondřej Šefců
Pavel Jakoubek
11. 10. 2018
Seminář S4/2018 Torzální architektura II – technologie konzervování
Pavla Rovnaníková
Pavel Fára
29. 11. 2018
Ročenka 2017 Redakce STOP 9/2018
Zpravodaj svazek 20, č.1 Údržba stavebních památek. Monitorování, jednoduché
opravy a údržba
Pavel Fára
Robert Gill
Ivan Vaněček
9/2018
Zpravodaj svazek 20, č.2 Vyhodnocení dlouhodobých experimentů na Křivoklátě Pavla Rovnaníková
Petr Kotlík
11/2018