Zpravodaj STOP, svazek 17 (2015), číslo 1

Výsledky dlouhodobého experimentu, který poskytuje unikátní možnost porovnávat chování základních typů fasádních nátěrů (disperzních silikonových, silikátových a vápenných) aplikovaných na jednom místě na totožné podklady a vystavených stejným podmínkám od roku 2001 do roku 2015.

ISSN: 1212-4168