Na základě nově platného Občanského zákoníku proběhla v roce 2014 transformace Společnosti pro technologie ochrany památek STOP z formy občanského sdružení na formu zapsaného spolku.
Byla změněna korespondenční adresa. Proběhlé změny lze nalézt v kontaktech.