Termín konání: čtvrtek 26. listopadu 2015
Místo konání: Přednáškový sál Městské knihovny v Praze – Ústřední knihovna, Mariánské náměstí 98/1, Praha 1

Seminář svým programem navazuje na pravidelné setkání věnované problematice opravy plášťů památkově chráněných objektů. Budou uvedeny typické poruchy omítaných fasád i hlavní faktory ovlivňující destrukci omítek. Porovnány budou vlastnosti původních omítek i novodobých materiálů v problematických partiích staveb. Diskutovány budou konkrétní technické podmínky ochrany plášťů a technologické postupy při opravě omítek. Samostatný příspěvek bude věnován čištění plášťů od novodobých nátěrů.

 Seminář je určen pracovníkům památkových ústavů, archivů, státní správy a územních samospráv, správcům muzejních sbírek i církevních objektů, restaurátorům a konzervátorům, studentům a učitelům odborných škol a dalším zájemcům o ochranu památek.

Pozvánka a program v PDF

Program semináře

09.00 – 09.30 Registrace účastníků
09.30 – 09.35 Zahájení, informace o společnosti STOP
Petr Kotlík, předseda společnosti STOP
09.35 – 10.10 Chronické závady v odvodnění pláště památkových objektů
Ondřej Šefců, NPÚ, územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze
10.15 – 10.45 Technologické průzkumy omítaných fasád z pohledu projektanta
Pavel Fára, CUBUS s.r.o.
10.50 – 11.25 Čištění fasád – odstraňování novodobých nátěrů
Pavel Šťastný, Remmers s.r.o.
11.30 – 12.00 Přestávka, diskuse, káva
12.00 – 12.30 Omítkové malty v podmínkách zatížení mrazem a solemi
Pavla Rovnaníková, Fakulta stavební VUT v Brně
12.35 – 13.05 Ochrana říms a dalších plastických prvků
Pavel Jakoubek, Studio acht s.r.o., a Martin Maršík, FAS Maniny s.r.o.
13.10 – 13.40 Císařská falc v Ingelheimu — dvanáct let po rekonstrukci
Petr Prokeš, quick-mix s.r.o.
13.40 – 14.00 Diskuse

Výše účastnického poplatku je 900 Kč za osobu (v případě platby až na místě v hotovosti je výše účastnického poplatku navýšena o manipulační poplatek ve výši 100 Kč za osobu).
Pro studenty odborných škol (vyjma přidružených členů) činí výše poplatku 250 Kč (bez nároku na sborník).
Přidružení členové STOP mají vstup za podmínek dle uzavřené Smlouvy o přidruženém členství.
(Ceny jsou uvedeny včetně DPH.)

Přihlášení je možné do 25.11.2015 nebo do vyčerpání kapacity přednáškového sálu.

Platbu účastnického poplatku je nutné provést až po registraci, a to bankovním převodem nejpozději do 25.11.2015 na číslo účtu:  2600533432 / 2010 (Fio banka a.s.), variabilní symbol je pořadové číslo účastníka vygenerované registračním systémem (obdržíte e-mailem po registraci).

STOP logoPro dotazy jsme Vám k dispozici na:
tel.: 730 850 950,  e-mail: seminare@pamatky-stop.cz

Těšíme se na Vaši účast.

Za organizačního garanta – STOP
Ing. Monika Najmanová

 

Městská knihovna v Praze

 

Mediální partner:
Internetový portál PROPAMÁTKY