Termín konání: čtvrtek 6. června 2024, 9:45
Místo konání: webinář on-line a prezenčně Přednášková aula domu ABF, Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 833/31 (v průchodu), Praha 1
(instrukce k přihlášení do webináře zašleme registrovaným posluchačům e-mailem v den konání akce).

Seminář je realizován s finanční podporou Ministerstva kultury České republiky.

Seminář jsme pro vás připravili jak formou prezenční (max. 100 účastníků), tak formou webináře – on-line přenosem přednášek doplněných chatem pro zasílání Vašich dotazů přednášejícím.

Seminářem vás opět provede Ing. arch. Ondřej Šefců.

Účastníci budou mít možnost stažení sborníku v PDF.

Program semináře

„Krajinná architektura“ se v nějaké podobě objevuje již od vzniku velkých parků a zahrad. V době baroka, klasicismu i romantismu se s krajinou pracovalo ve velkém a velmi dobře. V současnosti se tento obor znovu dynamicky rozvíjí, což dokládá narůstající zájem o vztahy lidských sídel a míst lidských aktivit ve vazbě na okolí. Z původní zahradní a parkové architektury se obor významně rozšiřuje, což je doprovázeno hledáním a nalézáním mezioborového kontextu. Kulturní krajina, převažující v českých zemích, si zaslouží značnou pozornost. Je nutné ji dále rozvíjet ale také nezapomínat na historické souvislosti jejího zrodu a tradic. Drobné architektonické objekty jsou sice tradičně poněkud v pozadí „velké architektury“, ale nezastupitelně působí na dotváření atmosféry i funkčnosti hlavních objektů. Což je velmi hodnotné a vlastně i potřebné. V rámci semináře zaostříme na některé z nich: např. na stavbu a údržbu mlatových cest, rekonstrukce skleníků nebo opravy kapliček či jiných drobných staveb.

Seminář je určen pracovníkům památkových ústavů, státní správy a územních samospráv, správcům památkových objektů, restaurátorům a konzervátorům, architektům a projektantům, studentům a učitelům odborných škol a dalším zájemcům o ochranu památek.

Seminář/webinář je zařazen do programu celoživotního vzdělávání ČKA a ohodnocen 1 bodem. Zároveň je zařazen do programu celoživotního vzdělávání ČKAIT a ohodnocen 1 bodem.

Program semináře

09:00-09:45Prezenční registrace účastníků semináře, přihlášení účastníků do virtuální místnosti
09:45Zahájení, informace o společnosti STOP
Ing. Andrea Nasswettrová, Ph.D., MBA, předsedkyně výboru STOP
09:50Česká kulturní krajina, Via sancta Mariana v Praze
Ing. arch. Ondřej Šefců, NPÚ Praha
10:30Příběh jedné zapomenuté kapličky
Ing. arch. Jan Bárta, AQUA obnova staveb s.r.o.
11:00Nosné konstrukce cest, chodníků a zpevněných povrchů. Pravidla pro návrh a nejčastější chyby.
Ing. Aleš Dittert, ČVUT Fakulta architektury
11:30Boží hrob na Svatém kopečku v Mikulově
Mgr. Jiří Szekeres, Prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc.
12:00Přestávka 30 min.
12:30Obnova skleníku v užitné zahradě státního zámku Valeč
Ing. arch. Dagmar Zimová, architektonický ateliér arch.a
13:00Odvětrání zámeckého skleníku v Lednici
Ing. Jan Červenák, TP – technika prostředí
Václav Holásek , umělecké zpracování kovů, kovolitické práce
13:30Odsolování sochy Sv. Prokopa u Klášterní Skalice
Michal Flosman, CIUR a.s.
13:40Diskuze
14:00Předpokládaný závěr semináře/webináře

Poznámka: Pořádající společnost si vyhrazuje právo částečných změn programu semináře. Diskuze bude probíhat vždy po skončení jednotlivých přednášek.

STOP logo

Odborní garanti: Ing. Aleš Dittert, Ing. arch. Ondřej Šefců


Výše účastnického poplatku je 2 178 Kč s DPH 21 % za osobu.
Pro studenty do 26 let činí výše poplatku 363 Kč s DPH 21 % (sborník jen v PDF).
Pro doktorandy a studenty nad 26 let činí výše poplatku 1 089 Kč s DPH 21 % (sborník jen v PDF).
Přidružení členové STOP mají vstup za podmínek dle uzavřené Smlouvy o přidruženém členství.

Přihlášení je možné:
do 4. 6. 2024 23:59 (prezenční účast)
– do 5. 6. 2024 23:59 (on-line účast).

Platbu účastnického poplatku je nutné provést až po registraci, a to bankovním převodem nejpozději do 5. 6. 2024 na číslo účtu:  2600533432 / 2010 (Fio banka a.s.), variabilní symbol je vygenerován registračním systémem (obdržíte e-mailem po registraci).

Přihlašování k webináři: Přihlašovací údaje svázané s vaším registračním číslem a aktuální informace Vám zašleme nejpozději v den konání webináře na e-mail, který jste zadali při registraci.

Technické požadavky:
– Datová linka: rychlost > 1 Mb/s
– Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML 5
– Reproduktory / sluchátka.

Organizační garant semináře:
Společnost pro technologie ochrany památek – STOP
Ing. Monika Najmanová, tel.: 730 850 950, e-mail: seminare@pamatky-stop.cz

Mediální partneři:

propamatky.info
TZB-info