STOP je zájmové sdružení profesionálů zabývajících se problematikou ochrany památek.

STOP se snaží přispět ke zlepšení komunikace mezi památkáři, technology a restaurátory a ke zlepšení informovanosti odborné veřejnosti o aktuálních problémech oboru.

STOP pořádá semináře, kde na vybraná témata přednášejí odborníci různých profesí. Na seminářích je věnován prostor diskusím i polemikám mezi zastánci různých názorů na danou problematiku.

STOP vydává vlastní odborné publikace.

STOP zpřístupňuje závěry, doporučení a stanoviska z odborných setkání.