Členská schůze odsouhlasila návrh činnosti na rok 2020, a to uspořádání čtyř seminářů a vydání dvou Zpravodajů a Ročenky 2019.

[Registrace na semináře]

Akce Téma Odborný garant: Termín
Seminář S1/2020

Povrchové úpravy dřeva a dřevěných prvků historických staveb

Andrea Nasswettrová 24. 9. 2020

 

přesunuto na: 26. 11. 2020

Seminář S2/2020 Beton v památkové péči
Pavla Rovnaníková

přesunuto na jaro 2021

Seminář S3/2020

Obnova terasních a ohradních zdí památkových budov

Pavel Fára, Jan Zima

22. 10. 2020

přesunuto na 10. 12. 2020

Seminář S4/2020 Údržba památkových objektů   přesunuto na jaro 2021
Ročenka 2019   Redakce STOP ve spolupráci s Pavlem Fárou  
Zpravodaj č. 1/2020 Dřevo  Andrea Nasswettrová 06/2020
Zpravodaj  č. 2/2020 Tvrdé omítky Pavla Rovnaníková a Pavel Fára 12/2020

Místo konání všech seminářů: Přednášková aula domu ABF, Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 833/31, Praha 1.